Welkom bij obs Andries van der Vlerk

Wanneer u op het punt staat een basisschool voor uw zoon of dochter te kiezen is dit bezoek misschien een eerste kennismaking. Via onze website proberen wij u een eerste indruk te geven van onze school. Daarnaast nodigen wij u van harte uit voor een informatief gesprek. We kunnen dan nader ingaan op het onderwijs op de Andries van der Vlerk en bovendien kunt u de school zien en de sfeer proeven.

Kernwaarden

Wij willen dat leerlingen zich gedragen volgens de sociale normen, maar zich wel ontwikkelen vanuit hun eigenheid. Dat ze zich bewust zijn van hun eigen talenten en die inzetten om verbinding met anderen te maken. Leren en (op)groeien in veiligheid, respect hebben voor elkaar en het nemen van verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Missie

Maximale kansen creëren voor onze kinderen. Zij worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten.

Visie

Op de Andries van der Vlerk gaan we uit van de Zeven Gewoonten van Stephen Covey. Hiermee willen we bereiken dat we naast de focus op rekenen, taal en lezen ook zorgen voor het ontwikkelen en ontplooien van het kind als heel persoon.