Lekker Fit!

Bewegingsonderwijs/ Lekker Fit op de Andries:

Onze school doet vanaf het schooljaar 2009-2010 mee aan het project ‘Lekker Fit’. Dit project is onderdeel van het actieprogramma ‘Voeding en Beweging’ van de gemeente Rotterdam, waarin veel aandacht is voor het stimuleren van beweging en het maken van gezonde keuzes. Inmiddels zijn er in Rotterdam meer dan 75 scholen die meedoen aan Lekker Fit!

De leerlingen uit groep 1 en 2 hebben 3 beweegmomenten per week. Op maandag gymmen zij in de grote gymzaal en krijgen zij les van juf Kim. Ze gymmen ook in het speellokaal met juf Esther en spelen nog een extra keer buiten. Op donderdag is er de mogelijkheid voor naschoolse gym in het speellokaal bij juf Kim.

Voor de groepen 3 t/m 5 is de naschoolse gym op maandag en op woensdag na school kunnen groep 6 t/m 8 naar de naschoolse gym komen.

Traktaties, water drinken, groente en fruit!

Bij ons op school eten we 5 dagen in de week fruit of groente tijdens de ochtendpauze. Dit is gezond, bevat weinig calorieën en veel voedingsstoffen. Goed ontbijten is belangrijk, zodat de ochtendpauze geen ontbijtmoment wordt.

Wij stimuleren het drinken van water. Ieder kind mag gedurende de dag water drinken in de klas en in de gymzaal. De afspraken hierover worden per klas besproken. Twee pakjes drinken per dag zijn toegestaan. Alle overige momenten wordt er water gedronken.

Lekker Fit! trakteren wordt bij de kleuters al ingezet. De traktatierichtlijn, “Eén is genoeg en klein is oké”, legt een basis voor bewuster gedrag m.b.t. trakteren.

Gezond leven:

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland één op de acht kinderen (12,5%) te zwaar is. In Rotterdam is zelfs één op de vier kinderen (25%) te zwaar. Er zijn verschillende oorzaken voor overgewicht te noemen:
– Onregelmatig en ongezond eten.
– Te weinig sporten en bewegen. Kinderen spelen te weinig buiten.
– Kinderen die te lang naar de televisie kijken (waarbij ook nog regelmatig chips worden gegeten) en te veel achter de computer zitten.

De gevolgen van overgewicht zijn ernstig:
– Te zware kinderen hebben later meer kans om bepaalde ziekten (bijvoorbeeld diabetes, hart en vaatziekten) te krijgen. Bovendien worden de gewrichten (bijvoorbeeld knieën) te zwaar belast door het overgewicht.
– Ook hebben ze meer moeite met sport, spel en dagelijkse activiteiten zoals traplopen, wandelen en fietsen.

Wat doet de school hieraan?
– Kinderen krijgen drie keer per week gymles tijdens schooltijd.
– Kinderen kunnen naschools ruim een uur extra bewegen
– Kinderen krijgen les van vakleerkrachten.
– Kinderen maken door sportclinics kennis met allerlei sporten en waar mogelijk/gewenst helpen wij ouders bij het zoeken naar een sportvereniging voor hun kind.
– Bij alle groepen wordt eens per jaar een BMI meting (Body Mass Index) gedaan, die de verhouding tussen gewicht en lengte aangeeft. De uitslag van deze test wordt met de ouder(s) besproken.
– Ouders kunnen met al hun vragen over (gezonde) voeding, overgewicht, eten, bewegen en het maken van gezonde keuzes terecht bij onze vakleerkracht, ib-er en schooldiëtiste.Wij werken met het lespakket ‘Lekker Fit’ in groep 1 t/m 8. In dit lespakket is aandacht voor bewegen, voeding en gezonde keuzes.
Wij stimuleren het meenemen van gezonde tussendoortjes (kleine pauze) en een gezonde lunch (grote pauze).

Wat kunnen ouders doen?
Laat uw kind regelmatig buiten spelen. Een kind heeft per dag zo’n 1,5 uur matig intensieve beweging nodig (bijvoorbeeld wandelen of fietsen) om gezond en fit te blijven. Daarnaast is het goed om minstens twee keer per week een uur intensief te bewegen (denk aan rennen, turnen of voetballen).
– Maak afspraken over de tijd die uw kind per dag achter de televisie en computer mag zitten.
– Zorg voor een gezond ontbijt voor uw kind(eren). Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Hierdoor heeft het kind energie om de dag goed te starten en kan het zich op school goed concentreren. Bovendien blijkt uit onderzoek dat ontbijten overgewicht helpt voorkomen.
– Zorg voor gezonde, regelmatige maaltijden.
– Maak uw kind lid van een sportclub die hij of zij zelf leuk vindt en toon hiervoor belangstelling.
– Moedig uw kind aan deel te nemen aan de naschoolse sportlessen.— Geef uw kind liever water dan suikerhoudende limonades mee naar school en natuurlijk ook liever fruit of een ander gezond tussendoortje.
– Zorg voor een leuke, gezonde, originele, maar vooral kleine traktatie als uw kind jarig is.

Sinds de start van het project Lekker Fit is er veel onderzoek gedaan naar de werking van het Lekker Fit! project. In juni 2008 kwamen de eerste resultaten. Het blijkt dat bij kinderen die op een Lekker Fit school zitten het uithoudingsvermogen groter wordt en dat het overgewicht minder snel toeneemt dan op andere scholen. Ook ontbijten kinderen op Lekker Fit scholen vaker thuis en proberen ze minder zoete frisdrank te drinken.
Dit is allemaal goed nieuws, maar het kan altijd nog beter. Het zou mooi zijn als alle kinderen thuis ontbijten, vijf dagen in de week fruit/groente meenemen en water drinken als ze dorst hebben.

Als u vragen heeft op het gebied van bewegen, voeding en gezonde keuzes kunt u op school terecht bij juf Kim. Ook als het niet om lukt om zelf een lidmaatschap bij de sportvereniging voor uw kind(eren) te bekostigen, maak dan een afspraak met juf Kim. We helpen u graag, zodat uw kind(eren) fijn kan sporten.