MR

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door teamleden en ouders. De directeur van de school is adviserend lid van de raad. De MR vergadert eens per maand.

De leden van de MR

  • Namens de ouders: Marjolein Verhage en Arjan Verschuur
  • Namens het team: Gera Verstegen en Iris Buitenhuis