School Maatschappelijk Werk

Als uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit of problemen heeft op school, kan de schoolmaatschappelijk werker iets voor u en uw kind betekenen. De schoolmaatschappelijk werker zoekt samen met u en uw kind naar mogelijkheden om uw kind zich weer prettig te laten voelen, zodat het ook op school beter gaat. Zij helpt kinderen omgaan bijvoorbeeld onzekerheid of pesten en biedt een luisterend oor aan kinderen die een moeilijke periode doormaken. Zij kan u, uw kind en de school adviezen geven over hoe er met een probleem kan worden omgegaan en hoe uw kind beter kan worden begrepen. Als blijkt dat uw kind meer gebaat is bij andere begeleiding of hulp informeert zij u hierover en helpt ze bij het nemen van vervolgstappen.

Onze schoolmaatschappelijk werker is Myriam Groenewegen

Zij is werkzaam op dinsdag van 9.00 tot 14.00 uur Aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk kan via de leerkracht en of IB’er van de school.