Tussen Schoolse Opvang

Iedere schooldag, behalve woensdag, is er gelegenheid om uw kind op school te laten overblijven. Het overblijven wordt begeleid door ouders van de school.

De overblijfregels hangen in de klassen en worden met de leerlingen besproken.

De kinderen blijven in hun eigen lokaal lunchen onder begeleiding van hun eigen leerkracht en spelen daarna nog even buiten onder toezicht van de overblijfouders.

De kinderen nemen brood en drinken van huis mee voor het overblijven.

De registratie en facturering van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) wordt uitbesteed aan ‘Overblijven met Edith’, een online systeem voor de tussenschoolse opvang.

U kunt uw kind via www.overblijvenmetedith.nl inschrijven voor het overblijven. U betaalt na ontvangst van een gespecificeerde factuur.

Het is belangrijk dat alle ouders, ook diegenen die hun kind incidenteel gebruik laten maken van de overblijf, zich inschrijven in het systeem. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Mocht u niet beschikken over een computer met internet,  dan kunt u op school gebruik maken van een computer (eventueel met hulp).

 Voor het overblijven wordt € 2,00 per keer per kind in rekening gebracht.