Stichting Kinderdam, het adres voor kinderopvang in Hoogvliet. Wij werken samen met Peuterspeelzaal Het Zeepaardje en BSO de Buffer.

De Andries van der Vlerk werkt al jaren samen met Lekker Fit! Vanuit Lekker Fit! is er een vakleerkracht gymnastiek bij ons in dienst. Ook de samenwerking met onze schooldiëtist valt onder het Lekker Fit! project waar we aan meedoen.

Het Cultuurtraject Rotterdam is het basisaanbod cultuureducatie voor leerlingen uit het Rotterdamse onderwijs: Een inspirerende educatieve route langs de concertzalen, theaters en musea van Rotterdam. Zij maken tijdens hun schoolloopbaan kennis met alle kunstdisciplines: beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, erfgoed en literatuur.

Elke leerling bezoekt per jaar twee cultuureducatieve activiteiten. In groep 1 tot en met 4 gebeurt dat binnen de muren van de basisschool. Vanaf groep 5 gaan de leerlingen steeds vaker naar buiten. Ze bezoeken Rotterdamse kunst-, cultuur- en erfgoedinstellingen, komen op tal van cultuurgebonden locaties en ze nemen deel aan een les in de stad of op school. Aan het eind van het Cultuurtraject Rotterdam is de leerling bekend en vertrouwd met de kunsten in het algemeen en de plekken in de stad waar ze worden beoefend en vertoond.

Wanneer kinderen op jonge leeftijd kennismaken met Wetenschap & Techniek vergroot dat hun zelfredzaamheid in de maatschappij. Ze leren technologieën kennen en ze leren om methoden en technieken te gebruiken in hun handelen en denken. Techniek komt dichtbij en het kind leert regie en controle te hebben over deze nieuwe technologie.

Met hulp van de Maakotheek leskisten willen wij W&T op school leuk te maken. Om leerlingen door middel van onderzoekend en ontwerpend leren klaar maken voor een toekomst die technischer is en die vraagt om 21ste eeuwse vaardigheden.